kleio Logo

Das Haus von Bayern — Maximilian I., Kurfürst von Bayern

Kurfürst Maximilian I. von Bayern
Kurfürst Maximilian I. von Bayern