kleio Logo

Italy — Niccolò Rangoni, Count of Spilamberto