kleio Logo

Weblog

25/11/2020

Cecilia Payne-Gaposchkin (1900-1979)

Another great woman of the 20th century